Wij zijn altijd bezig met optimalisatie, efficiëntie en verbetering

Koeriersdiensten en transport zijn een tak die steeds sneller en harder groeit. Wij van MACH Transport en Logistiek streven ernaar deze groei zo soepel mogelijk te laten verlopen en daarin mee te groeien.

Dat betekent dat wij open staan voor innovatie, nieuwe diensten en nieuw personeel. Alleen zó kunnen wij deze groei ten volste benutten en wij willen vooral dat onze kwaliteit in deze groei niet verloren gaat. MACH Transport en Logistiek bestaat uit een jong en dynamisch team dat staat te springen om voor u aan de slag te gaan! 

Voordelen Mach Transport

Wij zijn ons er van bewust dat we een maatschappelijke rol vervullen bij het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen.
Hiervoor treffen we een aantal maatregelen:


  Bio- en aardgasbussen

Als transport en logistiek bedrijf, rijden veel van onze bussen door heel Nederland met alle gevolgen van dien. Ons doel is om steeds groener te gaan rijden om de toekomst van onze aarde zo min mogelijk te schaden. Een begin daarbij is de aanschaf van bio-bussen en bussen op aardgas. Ons toekomstbeeld is om alleen nog maar te rijden met bio-bussen en aardgasbussen om daarmee de schadelijke uitstoot van CO2 met 30% te verminderen.

  Economische routes

Naast het beperken van de onoverkomelijke uitstoot tijden ritten, streven wij ernaar onze ritten zo economisch mogelijk te rijden. Naast de besparing die dit voor ons als bedrijf betekend, wat natuurlijk ook de klant merkt, is dit minder belastend voor het milieu. Wij gebruiken planners om routes te maken die zo min mogelijk verspilling genereren, de zendingen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming krijgt en toch de kwaliteit niet schaadt.

  Controle op de bussen

Al onze bussen zijn voorzien van een track-and-trace systeem, waardoor wij op elk moment van de dag kunnen zien waar de bus zich bevindt. Maar naast deze informatie is voor ons ook zichtbaar hoe hard de bus op dat moment rijdt en kunnen wij de historie van de bus bekijken. Zo kunnen wij te allen tijde zien of de chauffeurs economisch rijden en waar verbeteringen in routes en/of rijgedrag mogelijk zijn. Uiteraard zijn de bussen ook begrenst.

  Uitgebreid wagenpark

Ons wagenpark bestaat uit een groot assortiment bestelwagens, dat geeft ons de mogelijkheid een bestelwagen te sturen die past bij de opdracht. Bij een opdracht van 10 zendingen met een klein volume is het economisch onverantwoord een grote bus te laten rijden, voor dergelijke opdrachten heeft MACH Transport en Logistiek ook caddy’s en kleine busjes in bezit welke minder belastend zijn voor wegen en milieu.

Paychecked in Transport

Het keurmerk PayChecked in Transport is geïnitieerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Evofenedex. Met het keurmerk laat u als transport- of logistiek bedrijf zien dat u uw personeel op de juiste wijze beloont en dat er afspraken zijn gemaakt over beloning verder in de keten. Het keurmerk is bestemd voor in Nederland gevestigde vervoersbedrijven die personeel in dienst hebben.

Paychecked in Transport: waarom?
Aanleiding voor TLN en Evofenedex om het keurmerk te lanceren is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Kern van de WAS is dat opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet juist belonen van hun eigen medewerkers of medewerkers van opdrachtnemers (ketenaansprakelijkheid loon). Natuurlijk willen opdrachtgevers dat risico voorkomen. Het keurmerk PayChecked in Transport helpt opdrachtgevers bij de selectie van een vervoerder of transporteur.

Paychecked in Transport en Normec FLC
Namens keurmerkorganisatie PayChecked in Transport toetst Normec FLC op onafhankelijke wijze of uw bedrijf voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in de normenset. Dit doen wij periodiek en deels steekproefsgewijs doorgaans eenmaal per twee jaar. Bij bedrijven die een PayChecked in Transport keurmerk (willen) voeren, controleert Normec FLC met name op:

identiteit van de onderneming | afhandeling van klachten door het bedrijf | contracten | loonadministratie | naleving cao beroepsgoederenvervoer

Paychecked in Transport: goed om te weten
Transport en logistiek is de eerste sector met een keurmerk voor een juiste beloning in de gehele keten. Het bezitten van het PayChecked in Transport keurmerk geeft bedrijven een betrouwbare uitstraling. Maar het doet meer. Dit keurmerk is een katalysator voor transparantie van de gehele logistieke keten. Bedrijven met het keurmerk doen namelijk graag zaken met andere bedrijven die het keurmerk bezitten. Zodoende ontstaat er een steeds groter wordende club van betrouwbare bedrijven op de Nederlandse transportmarkt.

__string_template__847f301c9d45edbfc097cfb77940b2baacd0a68e4aed351652b816edf051dd02

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die ons team kunnen versterken

Werken bij Mach Transport betekent werken in een snelgroeiend onderneming met een ambitieus en gedreven team. Op professionele wijze werken wij voor onze klanten. Wij bieden diverse soorten diensten aan en hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Ook staan wij voor de service en gemak voor webwinkel eigenaren om hun logistieke process uit handen te nemen

Ben je dus een doorzetter en ben je altijd gemotiveerd en je bent geïnteresseerd in een baan bij Mach Transport,
stuur dan een e-mail inclusief je CV en motivatie naar het onderstaand e-mailadres.

vacature@machtransport.nl

Vragen? Wij helpen u graag verder!

Adres
Multatulistraat 7
7575 EB Oldenzaal
Contact
  0541 769 005
  info@machtransport.nl
  Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag
van 08:00 tot 17:00 uur

Routebeschrijving